Exhibition

KATRINA VALLE, ALEX SARKISIAN, JACK CHEETHAM, ORESTIS LAZOURAS, MARIA TOUMAZOU, MARINA XENOFONTOS AND MARIA†. EDITIONS (COLLABORATORS MARYSIA GACEK & MARIA TOUMAZOU)

BRADLEY xx

Date: 08 Apr 2016 – 25 Apr 2016
Type: Exhibition

The exhibition explores the existing relationship between Glasgow-based artists and the artist-run space Neoterismoi Toumazou in Nicosia, Cyprus.

Participating Glasgow-based artists include Katrina Vallé, Alex Sarkisian and Jack Cheetham. From Cyprus, participating artists include Maria Toumazou, Orestis Lazouras and Marina Xenofontos. Collaborators Marysia Gacek and Maria Toumazou also contribute to the exhibition with their publication MARIA†. editions.

www.neoterismoi.com


← Back

Opening Times

Fri 8 April – Mon 25 April
Mon – Sun, 11am – 6pm

Location

Crownpoint Studios
146 Crownpoint Road,
Glasgow, G40 2AE

Getting Here

Rail: Bridgeton

Accessibility

TBC, please call 0141 276 8384 for further details.